Portal - Web hosting
 • Web hosting

  autor
  Objavljeno 06-01-2013 20:39
  1. Kategorije:
  2. Web hosting

  Evo da probijem led u pisanju tutorijala. Kako gotovo svi webmajstori imaju zakupljen neki od hostinga time se pojavila briga da isti budu dostupni to vie vremena.

  Postoje ...
  autor
  Objavljeno 22-11-2011 12:58
  1. Kategorije:
  2. Web hosting

  FTP klijenti (File Transfer Protocol) su programi napravljeni kako bi omoguili i olakali korisniku razmjenu datoteka izmeu lokalnog i udaljenog raunala. Za spajanje na udaljeno raunalo, primjerice na web server na kojem se nalaze vae web stranice, potrebni su korisniki podaci koje ste dobili od vae hosting tvrtke. Podaci koji su potrebni za spajanje su hostname (ime servera, IP adresa servera ili najee adresa oblika "ftp.ime_domene"), te username i password za pristup korisnikom raunu.
  Uvijek se postavlja pitanje da li su besplatni FTP klijenti dovoljno dobri ili je ipak potrebno izdvojiti neto novaca i kupiti neki od FTP klijenata na tritu. Isprobao sam velik broj besplatnih FTP klijenata i moje miljenje je da nije potrebno izdvajati veliki novac za FTP programe koji se naplauju, a neki su i poprilino skupi. Naravno ovime ne elim osporiti kvalitetu komercijalnih FTP klijenata ve elim rei kako su i besplatni FTP klijenti i vie nego dobri za veinu korisnika.
  Kako bih vam olakao odabir ili barem sugerirao koji FTP klijent bi mogli koristiti ukratko u vam iznijeti svoja miljenja o nekim od besplatnih FTP klijenata. To su ujedno i najee koriteni fTP klijenti od strane naih korisnika.
  FileZilla
  ...
  autor
  Objavljeno 01-03-2011 09:31
  1. Kategorije:
  2. Web hosting

  muke po mailu
  Vrlo esta je situacija u kojoj, unato dobro definiranim postavkama, u mail klijent programu nije mogue poslati mail. to uzrokuje te probleme?
  Za slanje e-mailova koristi se port 25 (za nekriptiranu vezu) i 465 (za kriptiranu vezu). esto se dogaa da su ovi portovi (ili bar jedan od njih) blokirani na vatrozidu (firewallu) lokalnog raunala, lokalne ...
  autor
  Objavljeno 05-01-2011 12:52
  1. Kategorije:
  2. Web hosting

  sigurnost u hostingu
  Unato svim znanjima, vjetinama i naporima bilo koje web hosting tvrtke, sigurnost web servera uvijek je na neki nain ugroena. Razlog tome lei u injenici da je sigurnost zajedniki posao u kojem sudjeluju vlasnik korisnikog rauna, web hosting tvrtka koja omoguuje prostor na serveru kao i datacentar u kojem se serveri nalaze.

  Ovu podjelu moemo iskljuiti jedino ako "hostate" na svojem serveru koji je u vaem uredu ili vaem datacentru, no to je iznimna rijetkost. U svakom drugom sluaju, uz sav napor webmastera i neovisno o tome koju koliinu kontrole imate*pojedini elementi sigurnosti moraju biti povjereni treim stranama.


  Kako je u praksi najvei broj onih korisnika koji se nalaze na shared hosting serverima i kako veina hosting tvrtki kod nas nema vlastiti datacentar, takvo hosting okruenje ima osam osnovnih slojeva sigurnosti. Kako bi vama, kao korisniku, rad bio laki i bezbolniji bitno ...
  autor
  Objavljeno 11-10-2010 08:12
  1. Kategorije:
  2. Web hosting

  No SLA? Good luck!Da li biste kupili automobil bez garancije, TV prijemnik, osobno raunalo ili neto drugo? Takvo neto vam sigurno ne bi palo na pamet.
  Sline garancije postoje i kod pruatelja telekomunikacijskih i internetskih usluga - a zovemo ih SLA (Service Level Agreement) *tj. Ugovor o razini pruanja usluga).
  Dakle, to je SLA? SLA je "temelj" izmeu davatelja usluga i korisnika, on odreuje oekivanja izmeu njih tj. tono odreuje odnose za obje strane.
  Dobar SLA sadri sljedee informacije:

  • to davatelj usluga obeava?

  • Kako e to isporuiti?

  • Kako e mjeriti obeano?

  • to se dogaa ukoliko ne isporui obeano?


  Ukratko, dobar SLA pomae davatelju usluga da objasni korisniku to i na koje naine isporuuje i daje jamstvo korisniku da e mu obeana i oekivana razina usluge biti isporuena!
  Vjerojatno ste do sada naletili na ovakve reenice - "Ne garantiramo uptime, ali izmjereni uptime nam je ...
  Stranica 1 od 4 123 ... PosljednjePosljednje
 • Sponzori

  reklama

  reklama
 • IT katalog

  WMD.hr - AKCIJA 1+1 Web prostor ili web hosting, Samostalna izrada web stranica, CMS sistemi, Internet marketing, SEO.

  RSInternet.hr - Tvrtka RSinternet prua kompletnu uslugu za vae web stranice: web dizajn, smjetaj web stranica te savjetovanje za internet oglaavanje.

  Web za apartmane - Profesionalne web stranice za prezentaciju apartmana i privatnog smjetaja.

  Arabba.hr - Izrada web stranica koje su estetski vrhunske kvalitete i povoljne cijene. CMS rjeenja, izrada web aplikacija, internet marketing.

  Giga Portal - IT portal posveen raunalima, smartfonima, telekomunikacijama, znanosti i gadgetima

  GeeK.hr - Ultimativna zabava za geekove!

  Va link - Postavite link s kratkim opisom ovdje.
 • Facebook i Google+